Entrada
Investigador do CRACS é orador convidado no ICLP'09